Παιδική κακοποίηση και ψυχική υγεία των παιδιών

0

παιδική κακοποίηση - ψυχική υγεία των παιδιών
Μια κατάσταση που παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η παιδική κακοποίηση αποτελεί ένα γεγονός το οποίο καταστρέφει την παιδική ψύχη ή δημιουργεί τάσεις για ανάπτυξη ψυχολογικών προβλημάτων στο μέλλον. Ένα δράμα που βιώνει η παιδική αθώα ψυχή.

Σε τι μπορεί να οδηγήσει όμως η κατάσταση αυτή;
Η παιδική κακοποίηση επηρεάζει αρνητικά την μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου που την βίωσε, καθώς οι εμπειρίες του δημιουργούν προβλήματα στη μετέπειτα ζωή του και πορεία. Δείχνει να παρουσιάζει προβλήματα στις σχέσεις του, να φοβάται και να μην εμπιστεύεται κανέναν. Τα συγκεκριμένα άτομα εμφανίζουν αγχώδη διαταραχές, αλλά και κατάθλιψη. Ενδέχεται τα άτομα που βίωσαν αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση, να την αποδώσουν εν συνεχεία και στα παιδιά τους. Συχνά τα άτομα που έχουν κακοποιηθεί, κάνουν το ίδιο και στα παιδιά τους.

Η παιδική κακοποίηση δεν είναι κάτι το καινούργιο, καθώς υπήρχε από την αρχαιότητα. Τώρα όμως αρχίζουν να δημιουργούνται νομοθετικά πλαίσια ώστε να εξαλειφθεί αυτό το απάνθρωπο φαινόμενο. Μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό, οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης, εμφανίζεται κυρίως στα κορίτσια παρά στα αγόρια.

Οι μορφές της παιδικής κακοποίησης είναι οι εξής:

• Σωματική κακοποίηση.
Περιλαμβάνει όλες τις σωματικές κακώσεις οπουδήποτε βαθμού που δεν οφείλονται σε ατυχήματα. Παρατηρούνται κυρίως στα σημεία που θεωρούνται απροστάτευτα, όπως είναι τα άκρα του ποδιού αλλά και το κεφάλι.
• Ψυχολογική κακοποίηση
Μια κατάσταση που εμπεριέχει τις πράξεις όπως την απομόνωση, τον εκφοβισμό και την υποτίμηση.
• Παραμέληση
Ως παραμέληση θεωρείται η κατάσταση αυτή όπου οι γονείς αδιαφορούν γι τις κύριες ανάγκες του παιδιού τους, όπως η ένδυση, η διατροφή, η ιατρική φροντίδα, κτλ.

Γιατί οι γονείς προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις;
Τα μέχρι τώρα ευρήματα δείχνουν πως οι εν λογά γονείς είναι άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες. Και χρειάζονται την στήριξη κοινωνικών φορέων αλλά και από γιατρούς ψυχικής υγείας.

Share.

Leave A Reply